LIÊN HIỆP KHOA HỌC

ĐỊA CHẤT, MÔI TRƯỜNG &
ĐỊA VẬT LÝ

Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Địa vật lý (The Union of Science Geology, Environmental and Geophysics) viết tắt USGEG được thành lập theo quyết định số 1165/QĐ-LHHVN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1862 ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Chức năng chính của liên hiệp là nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý,Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng, Giao thông,Năng lượng, Thủy điện, Thủy lợi, Công nghệ khoáng, Đá quý và Đá bán quý… Bên cạnh đó, liên hiệp còn hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác của liên hiệp.

Xem thêm

What we do

DỰ ÁN ĐỊA CHẤT

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Liên hiệp Khoa học Địa Chất, Môi Trường và Địa Vật Lý thực hiện các dự án Thăm dò, Khảo sát Địa chất cho các dự án Bất động sản, Khảo sát nền,Thăm dò Dầu khí,Khoáng chất và hàng loạt các dự án lớn của Chính phủ, Tổng công ty hàng đầu phục vụ phát triển Khoa học, Kinh tế và Môi trường Việt Nam

Nghiên cứu

Xem tất cả

Tài liệu

Nền tảng cơ bản về Địa vật lý – Chương 1 : Trái đất

Chương 1 : Trái đất là một hành tinh được dịch từ Fundamentals of Geophysics...

Chi tiết download
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐỊA KỸ THUẬT

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG ĐỊA KỸ THUẬT Tài liệu giới thiệu các...

Chi tiết download
TÀI LIỆU: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA...

Chi tiết download
Cách vẽ contour map địa hình trên surfer từ google earth (kml)

Để phục vụ công tác khảo sát sơ bộ về mặt địa hình ở khu...

Chi tiết download
Xem tất cả

Tin tức

Đơn vị liên kết

Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 (PECC2)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí (PVE)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP (NAGECCO)

Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 (PECC2)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí (PVE)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP (NAGECCO)