ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP (NAGECCO)
 2. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE

 3. CTY TNHH TƯ VẤN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 4. XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT TỔNG HỢP MIỀN NAM (sGIE) THUỘC CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 (PECC2)

 5. CTY CP CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK (GMD)

 6. CTY TNHH MTV ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15

 7. CTY TNHH DV KỸ THUẬT KHẢO SÁT BIỂN PHƯƠNG NAM
 8. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TPHCM
 9. CTY TNHH ĐÁ HÓA AN 1

 10. CTY TNHH SX TM DV LIÊN HIỆP
 11. CTY CP ĐỊA CHẤT, XỬ LÍ NỀN MÓNG, XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

 12. CTY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA TPHCM (BKTECHS)

 13. CTY CP ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT- NHẬT

 14. CTY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG NAM BỘ
 15. CN CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3) – XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

 16. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG AN

 17. CTY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT DẦU KHÍ (PVESC)

 18. TRUNG TÂM QUI HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC

 19. TỔNG CTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV (SAWACO)

 20. CTY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỊA LONG
 21. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

 22. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

 23. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG

 24. LIÊN NGHIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT NƯỚC KHOÁNG

 25. VIỆN KỸ THUẬT BIỂN (ICOE)

 26. CTY TNHH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT PHAN GIA
 27. CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II (HECC2)

 28. CTY TNHH NGHIÊN CỨU TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ ANH
 29. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH
 30. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN TRƯỜNG
 31. CTY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ LẠT
 32. CTY TNHH TM & SX QUẢN TRUNG

 33. CTY TNHH TƯ VẤN, KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẠNH DƯƠNG TP
 34. CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT (DAVIWATER)

 35. CTY CP XÂY DỰNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VNCETEC)
 36. CỤC BẢN ĐỒ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG