Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý

THE UNION OF SCIENCE GEOLOGY, ENVIRONMENTAL AND GEOPHYSICS

785/12 Nguyễn Kiệm, Phường 3 , Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84926.488.488

th.usgeg@gmail.com - khtraidat@usgeg.vn

ĐO SÂU ĐIỆN VÀ ĐỊA CHẤN KHÚC XẠ CHO VIỆC MỞ RỘNG LƯU VỰC BỔ SUNG NƯỚC CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI- THỦY ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ VÙNG HẠ DU.

Thực hiện thí nghiệm đo Sâu điện- đo Địa chấn khúc xạ, phục vụ khảo sát công trình Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị và Vùng Hạ du.

Nội dung công việc cụ thể như sau:

 • Đo sâu điện đối xứng, với AB max = 1000m (Tuyến dài 2,3 km) bước đo 50m.
  • Khối lượng: 48 điểm
 • Đo Địa chấn khúc xạ (Tuyến dài 2,3 km) với khoảng cách geophone = 5m,
  • 24 geophone/1 chặng đo, 5 điểm nổ/1 chặng đo.
 • Khối lượng điểm nổ: 108 điểm
 • Lập báo cáo kết quả khảo sát,

Công tác khảo sát địa vật lý bằng phương pháp địa chấn và đo sâu điện thực hiện trên tuyến đường hầm dẫn nước, nhằm xác định các dị thường về địa chất dọc theo tuyến và áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam, chi tiết tại báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình – công tác khảo sát Địa vật lý

Công trình Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị và Vùng Hạ du nằm cách thành phố Quảng Trị khoảng …km về phía Tây Nam, cách thành phố Quảng Trị khoảng …km về phía Tây và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 280km; thuộc địa phận xã ….., , huyện …….., tỉnh Quảng Trị.

Công tác Địa vật lý phục vụ cho việc khảo sát công trình thủy điện tích năng Đơn Dương được thực hiện trên các cơ sở sau:

 • Theo phiếu yêu cầu khảo sát số: 2226/TVĐ2P07 do Phòng Kỹ thuật khảo sát, thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) thành lập vào ngày 13 tháng 7 năm 2011.
 • Phương án kỹ thuật khảo sát lập Báo cáo đầu tư công trình thủy điện tích năng Đơn Dương đã được Ban quản lý thủy điện 6 chấp thuận về khối lượng trong đó có khối lượng thăm dò Địa vật lý.
 • Theo Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn số: 04/2018/HĐ-KSĐVL ngày …. tháng 5 năm 2018 ký kết giữa Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam (SGIE), thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 và Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Địa vật lý.

Công tác Địa vật lý được thực hiện nhằm mục tiêu giải quyết các yêu cầu của nhiệm vụ như sau:

 1. Xác định bề dày các lớp đất phủ aQ, eQ, edQ.
 2. Xác định bề dày đới IA1, IA2, IB, IIA.
 3. Xác định ranh giới các loại đá.
 4. Xác định các đới phá hủy kiến tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý

Chức năng chính của liên hiệp là nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý, Địa lý, Điện tử, Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Năng lượng, Thủy điện, Thủy lợi, Công nghệ khoáng, Đá quý và Đá bán quý…

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 785/12 Nguyễn Kiệm, Phường 3 , Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Văn phòng: 7 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM, VN
 • Hotline: +84926.488.488
 • +84926.488.488 th.usgeg@gmail.com - khtraidat@usgeg.vn

Nhận thông tin tư vấn