Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý

THE UNION OF SCIENCE GEOLOGY, ENVIRONMENTAL AND GEOPHYSICS

785/12 Nguyễn Kiệm, Phường 3 , Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84926.488.488

th.usgeg@gmail.com - khtraidat@usgeg.vn

DỰ ÁN ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT ĐẤT CHO XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC IA HIUR, TỈNH KON TUM.

Dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Ia Hiur thuộc cụm công trình thủy lợi H’Drai, tỉnh Kon Tum. Có vị trí xây dựng nằm ở phía Nam huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum, có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 50 ha lúa nước 2 vụ, 350 ha màu, cây công nghiệp và tạo nguồn nước sinh hoạt cho 1,200 người dân xã Ia Tơi.

Công tác Địa vật lý phục vụ cho việc khảo sát khu vực tuyến đập chính và đập phụ thuộc gói thầu số 01 được thực hiện trên các cơ sở:

Hợp đồng Số 14/2018/ HĐKT ngày 30/03/2018 về việc thực hiện gói thầu số 02-TV: Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán Dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum được ký kết giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh KonTum và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn trường Đại học Thủy Lợi, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng NNNT Kon Tum và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Thiện.

Quyết định số /QĐ-BQL ngày   /04/2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh KonTum về việc phê duyệt phương án khảo sát địa hình, địa chất Hợp phần 2: Hồ chứa nước Ia Hiur thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Hợp đồng đo Đia vật lý ký kết giữa Chi nhánh Miên Nam- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn, trường Đại học Thủy lợi và Liên Hiệp Khoa học Địa chất Môi trường và Địa vật lý

Đề cương phương án kỹ thuật khảo sát địa vật lý đã được chủ nhiệm công trình và Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn- Trường Đại học Thủy Lợi thông qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý

Chức năng chính của liên hiệp là nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực Địa chất, Địa vật lý, Địa lý, Điện tử, Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Năng lượng, Thủy điện, Thủy lợi, Công nghệ khoáng, Đá quý và Đá bán quý…

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 785/12 Nguyễn Kiệm, Phường 3 , Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Văn phòng: 7 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM, VN
  • Hotline: +84926.488.488
  • +84926.488.488 th.usgeg@gmail.com - khtraidat@usgeg.vn

Nhận thông tin tư vấn